Każda wystawa, każdy wybieg i każda prezentacja to bez wątpienia interesujące przeżycie. Biorąc udział w wystawie psów należy doskonale się przygotować mentalnie, a przede wszystkim swojego pupila, który zawalczy o wysokie tytuły. Dzięki zdobywaniu uznania jury, a także osób odwiedzających wystawy otrzymujemy niezwykłą motywację do działania. Przekłada się ona na lepsze wyniki, a także na większą popularność naszego małego zwycięzcy, Beagle dog Ciacha!


Beagle dog Ciacho uznany za nowego Mł. Championem Polski!

Doskonale wiecie, jak cieszą zwycięstwa na wystawach psów dla pasjonatów zwierzaków. Dlatego z przyjemnością możemy powiedzieć, że nasz beagle dog Ciacho to prawdziwy ewenement wśród szczeniaków beagle! Dzięki jego niezwykłej postawie, wyglądzie, a także umiejętnościom osiągnęliśmy naprawdę dużo. Ciacho miał przyjemność wystąpić do tej pory na trzech wystawach, na które oczywiście został doskonale przygotowany.

Ze względu na wspaniałe oceny jury, a także nienaganną prezentację Ciacha, mamy przyjemność z dumą przedstawić tytuły, jakie zgarnął nasz maluch. Jesteśmy przez to niezwykle dumni oraz również zmotywowani do dalszego działania z naszym Ciachem! W przeciągu jedynie trzech wystaw psów nasza pociecha zdobyła aż 8 znakomitych tytułów, są to:

Champion Polski Młodzieży 🏆
 Młodzieżowy Zwycięzca Polski 2019! 🏆
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu 2019! 🏆
Najlepszy Junior Wystawy 🤩
Najlepszy Junior Wystawy III 🤩
3 x Najlepszy Junior w Grupie 🎉


English translation

Each exhibition, each catwalk and each presentation are undoubtedly an interesting experience. When participating in a dog show, you should be mentally prepared, and above all, prepare your pet, who will fight for high titles. Thanks to winning the recognition of the jury, as well as visitors to the exhibition, we receive an extraordinary motivation to act. It translates into better results and, above all, greater popularity of our little winner, Beagle dog Ciacho!

Beagle dog Ciacho called the new Junior Champion of Poland!

You know very well how happy are the victories at dog shows for pet enthusiasts. That’s why we are pleased to say, that our beagle dog Ciacho is a real sensation among beagle puppies! Thanks to his unusual attitude, appearance and skills, we have achieved a lot. Ciacho had the pleasure to perform so far at three shows, for which he was of course perfectly prepared.

Due to the great evaluation of the jury, as well as the impeccable presentation of Ciacho, we are proud to present the titles, that our puppy won. We are extremely proud and also motivated to continue working with our Ciacho! During only three dog shows, our little puppy won as many as 8 excellent titles, these are the following:

Polish Junior Champion 🏆
Poland Junior Winner 2019! 🏆
Club Junior Winner 2019! 🏆
Best Junior in SHOW 🎉
Best Junior in Show III 🎉
3 x Best Junior in Group 🎉


🍰That’s My Cake Królewska Zgraja🍰 CIACHO
M: Multi.Ch Karakush Arnotts TimTam
F: WW, Eu.W, Multi.Ch Fanta’s Brand Makes People Talk